ภาพการทำความสะอาดใหญ่ ตามโครงการ 5 ส.   จิตอาสา ทำต้นดอกเงินร่วมแห่กันหลอนในงานประเพณีบุญผเหวต บ้านสว่าง
 
จิตอาสาร่วมกับนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาลัยมหาสารคาม
พัฒนาโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
  การปฏิบัติงานของชุดชมส.อย่างต่อเนื่อง
 
ภาพการฝึกประจำสัปดาห์และประกวดการฝึก ชมภาพเพิ่มเติม>>>   ภาพการตั้งจุดตรวจเพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ชมภาพเพิ่มเติม >>>
 
ตำรวจสภ.สว่าง ประกอบกำลังกองร้อยปจ.ที่ 4ร่วมปฏิบัติงานงาน
พระราชทานเพลิงศพ หลวงตามหาบัวฯ ชมภาพเพิ่มเติม>>>
  ภาพการปฏิบัติงานของชุดชมส.ในหมู่บ้าน เป้าหมาย ชมภาพเพิ่มเติม >>>
 
ตำรวจสว่าง ร่วมสัมมนาการเสริมส้รางการเมืองฯ ที่รัฐสภา 6 มี.ค.2554
ชมภาพเพิ่มเติม>>>
  สารวัตรใหญ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร บ้านพักหัวหน้าสถานี
ชมภาพเพิ่มเติม
,>>>
 
สารวัตรใหญ่ สภ.สว่าง ประชุมมอบนโยบายแก่ ชุด ชมส.สภ.สว่าง
ชมภาพเพิ่มเติม>>>
  ประชุมประจำเดือน และ มอบรางวัลตำรวจดีเด่น ประจำเดือน
ชมภาพเพิ่มเติม,>>>
 
พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธ์ สวญ.สภ.สว่างประชุมมอบ นโยบายในโอกาส
มารับตำแหน่งใหม่ ชมภาพเพิ่มเติม>>>
  ทีมฟุตบอล สภ.สว่าง ลงแข่งนัดเปิดสนาม กีฬา เยาวชน อบต.วังสามัคค
ชมภาพเพิ่มเติม >>>
 
ภ.จว.ร้อยเอ้ด ตรวจประเมินผลตามโครงการ โรงพักเพื่อประชาชน
ชมภาพเพิ่มเติม>>>
  ภาพการต้อนรับ สวญ. สวป. สว.สส. สภ.สว่าง ที่เดิน ทางมารับตำแหน่งใหม
ชมภาพเพิ่มเติม>>>
ชมภาพกิจกรรมของสภ.สว่าง ย้อนหลัง ภาพกิจกรรมปี ปี 2551               ภาพกิจกรรมปี 2552            ภาพกิจกรรม ปี 2553