สมาชิกมอดินแดง 19 กองร้อยที่ 3ที่ได้เข้ามาแสดงตัวแล้ว
พ.ต.ท.ธานินทร์ อินทร์กอง
พงส.ผนพ.สภ.เมือง อุดรธานี
จ.อุดรธานี
0879466622
ด.ต.ครรชิต ผริตะโกมล
สภ.ธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด
0899372922
bg.jpg
ด.ต.ดาวรุ่ง ศรีแสง
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ภ.จว.กาฬสินธุ์
08-5001-3741
ด.ต.แสงทอง ภูวรักษ์
สภ.จังหาร
จ.ร้อยเอ็ด
-
ด.ต.ศักดิ์ศรี ไขศรี
กกต.จังหวัดนครพนม
จ.นครพนม
0-8966-04447
ด.ต.จินดา ดอนอิสวน
สภ.เสลภูมิ
ภ.จว.ร้อยเอ็ด
-
ร.ต.ท.นราดล เหล่าจันดา
สภ.จังหาร
ภ.จว.ร้อยเอ็ด
-
พ.ต.ต.สันติ มุริจันทร์
รองอัยการพล จ.ขอนแก่น
08-9840-8345

ด.ต.สังวาลย์ ศรีมูลผา
สภ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น
-
ร.ต.อ.วิเชียร จงหาญ
พงส.สภ.เชียงใหม่
จ.ร้อยเอ็ด
0856803440
ด.ต.วันชัย โพธิไพร
สภ.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
: 086-2270093
 
ด.ต.ประหยัด พาละเอ็น
สภ.กู่ทอง
จ.มหาสารคาม
ด.ต.สุรัตน์ สิงหาราโท
สภ.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
084-7881315
ด.ต.ราชพิชิต เนาวะเศษ
สภ.คำม่วง
ภ.จว.กาฬสินธิ์
08-3335-8045

ด.ต.ยุทธศิลป์ นาใจนึก
สภ.กมลาไสย
ภ.จว.กาฬสินธิ์
08-6220-1950
ด.ต.วิชาญ มูลเทียนทอง
สภ.นากุง
อ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธิ์
043-814035
ด.ต.ชัยวัฒน์ สุวรรณทอง
กลุ่มงานสืบสวน
ภ.จว.กาฬสินธิ์
0872362642
ด.ต.เสกสรร อุดมทรัพย์
สภ.เปือยน้อย
จ.ขอนแก่น
0894202573
ร.ต.ท.วีระพงษ์ วิเท่ห์
สภ.สว่าง จ.ร้อยเอ็ด
-
พ.ต.ท.ประกาศ สุนันทา
พงส.ผนพ.สภ.ตาดโตน
จ.สกลนคร
0847852309
ร.ต.อ.ไพศาล พรมบุตร
รอง สวป.สภ.บ้านดุง
.จว.อุดรธานี
0898418502
ด.ต.สุนทร สานุสันต์
สภ.เมือง
ภ.จว.สุรินทร์
: 0874535653
 
ด.ต.ปอนด์ วิชัยวงค์
สภ.ปทุมรัตน์
ภ.จว.ร้อยเอ็ด
: 0862379500
 

ด.ต.เนรมิตร เพชรวิเศษ
ส.ทท.6กก.3 บก.ทท.(เมืองเลย)
 
 
ด.ต.เฉลียว ไชยฮัง
กลุ่มงานสืบสวน
ภ.จว.สกลนคร
09-8632887
ด.ต.นที นนทฤทธิ์
สภ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย
062270676
ร.ต.อ.วศิน(จักสิน) พิมพะวงษ์ สภ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม
086-8241559
ด.ต.วิโรจน์ มะธี
สภ.แหลมฉบัง
จ.ชลบรี
0866650391
ด.ต.ประพจน์ จันทะนิล
ผบ.หมู่ปกครอง ร้อย 3
ศฝร.ภ4
043-364294
ด.ต.พงษ์ศักดิ์ จงปัดตา
ภ.จว.บุรีรัมย์
06-2628972
ด.ต.อิทธิพล จันทร์เพ็ง
สภ.แคนดง
จ.บุรีรัมย์(3023)
0897219523
ร.ต.ท.อภิเดช  เพชรสูงเนิน
นว.รองผบช.ภ.๔(ท่านวัฒนา)
จ.ขอนแก่น
-
ด.ต.มาโนช มโนนที
สภ.ฆ้องชัย
จ.กาฬสินธิ์
- 0-1263-0866
ด.ต.ไพรจิตต์ มหาเนตร์
สภ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด
087-4140060
ด.ต.สมพงษ์ บุตรแสนโคตร
สภ.โพธิ์ชัย
จ.ร้อยเอ็ด
083-3347965
ด..ต.สุรมิตร วันทา
สภ.เชียงขวัญ
จ.ร้อยเอ็ด
089-5762817
ด.ต.อภินันท์ สนธิละ
สภ.เขมาสินธิ์
ภ.จว.สุรินทร์
0874414806
ด.ต.เศรษฐสิทธิ์ ธำรงมหาเทียน
สภ.ศรีณรงค์
ภ.จว.สุรินทร์
0810696507
ด.ต.โชคชัย สายเสมา
สภ.ห้วยเม็ก
ภ.จว.กาฬสินธิ์
08-1057-5955
ด.ต.คารม มหาเทียน
สภ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
ด.ต.ทวี ประทุมชัย
สภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
สมาชิกใหม่ที่ต้องการลงทะเบียน สามารถส่งภาพและข้อมูลส่วนตัว เบอร์โทรติดต่อกลับ ได้ที่สมุดเยี่ยม หรือกระดานสนทนาก็ได้
หรือไม่สะดวกก็สามารถส่งมาทางจดหมาย ได้ที่ ร.ต.ท..บุญเลี้ยง หล้าอ่อน สภ.สว่าง จ. ร้อยเอ็ด 0862256256