สมาชิกมอดินแดง 19 กองร้อยที่ 2 ที่เข้ามาแสดงตัวแล้ว
ร.ต.ท.ศิริ พิลาคุณณ
สภ.ภูกระดึง
จ.เลย
0892799537
ด.ต.สาคร สีดาห้าว
สภ.ภูหลวง
จ.เลย
087-2286244
ด.ต.สำรวย แสนวันแสง
สภ.เสลภูมิ
ภ.จว.ร้อยเอ็ด
086-8633193
พ.ต.ท.วิทวุฒิ สมภักดี
สวป.สภ.หนองฮี
จ.ร้อยเอ็ด
089-9439039
พ.ต.ท.นิกร ประกิ่ง
สว.สภ.บ้านค้อ
จ.มุกดาหาร
081 - 9661318
ร.ต.อ.เพชรพนม ปัททุม
รอง สว.สป. สภ.เมือง
จ.อุดรธานี
081 - 1182128
พ.ต.ท.วิศิษฐ์ วงศ์มั่น
สวป.สภ.เหล่า
จ.มหาสารคาม
086-7149603
ด.ต.อวยชัย นุลละวงค์
สภ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย
0808952495
ด.ต.สันติ คำอไพร
สภ.อ.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ดอ
-
พ.ต.ท.สนธศักดิ์ สร้อยผาบ
พงส.(สบ3) สภ.บ้านค้อ
ภ.จว.มุกดาหาร
089-4166601
 
ด.ต.วัชระ มงคลกุล
สภ.คำม่วง
ภ.จว.กาฬสินธิ์
- .
ด.ต.วัชระ ฤทธิ์สุข
กลุ่มงานสืบสวน
ภ.จว.กาฬสินธิ์
  08-6219-9684
ด.ต.คำแผง เพ็ญประชุม
กลุม่าสืบสวน
ภ.จว.กาฬสินธิ์
-
คลิกเพื่อภาพขยาย
ด.ต.อภิชาติ ไหวดี(2053)
งานสืบสวน สภ.เมือง
ภ.จว.ร้อยเอ็ด
091749001
ร.ต.ท.ชาตรี นามวงษ์
รอง สว.สส.สภ.หนองพอก
จ.ร้อยเอ็ด
0872351332 
ร.ต.อ.ถาวร มะเสนา
รองสว.จร.กลาง
0870754685
พ.ต.ต.วีระศักดิ์ ต้นทัพไทย
กก.สส.2 บก.สส.ภ.4
089-7138729 , 081-7395754
 
พ.ต.ท.แสวง สวัสดิ์นที
พงส.ผนพ.สภ.เชียงใหม่
จ.ร้อยเอ็ด
0897157941
ด.ต.ไพทูรย์ แก้วพิมพ์
งานเทคโนโลนีสารสนเทศ
สภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
084-0682003
พ.ต.ท.เริงศักดิ์ สุวรรณศรี
พงส.ผนพ สภ.เมือง
ภ.จว.ร้อยเอ็ด
08-1965-8455
พ.ต.ท.แดนชัย ทูลอ่อง
พงส.ผนพ.สน.สุทธิสาร
กทม.
081-5528155
ด.ต.พินิวัฒนา เถื่อนโทสาร
สภ.เมืองสรวง
จ.ร้อยเอ็ด
ด.ต.ฉลองรักษ์ ข่าขันมะลี
สภ.จตุรพักตร์พิมาน
จ.ร้อยเอ็ด
ด.ต.แสง แวงวรรณ
สภ.สว่าง
จ.ร้อยเอ็ด
0801993635
ปลัดไพโรจน์ หาญเจริญ
อบต.สามพร้าว
จ.อุดรธานี
081-0587772
พ.ต.ท.สุธน ศรีหามาตย์
พงส.ผนพ.สภ.เมือง
ภ.จว.ขอนแก่น
081-7684966
ด.ต.ปรีชา ยิ้มชัยภูมิ
สภ.ห้วยราช
จ.บุรีรัมย์
-
ด.ต.ถิรวุฒิ คำเงิน
สภ.ห้วยราช
จ.บุรีรัมย์
-
ร.ต.ท.ไกรรัตน์ ตามบุญ
สภ.ปากคาด
จ.หนองคาย
0872169729
ด.ต.อภัย ประชานอก
สภ.หนองพอก
ภ.จว.ร้อยเอ็ด
ร.ต.ท.พิชญ์(ศรีโรจน์) พิมพ์หล่อน
ฉก.ตชด.245 ท่าบ่อ
จ.หนองคาย
0890487539
ด.ต.เอนกพร ปะกิระคะ
สภ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด
083-3477752
ด.ต.พันทะ ชมภูพฤกษ์
สภ.ดอนจาน
ภ.จว.กาฬสินธิ์
0815740346
ด.ต.ไพรัตน์ เกตุภูเขียว
ศฝร.ภ.4
ด.ต.เฉลิม วินทะไชย
สภ.โพธิ์ทอง
จ.ร้อยเอ็ด
087-8561101
ด.ต.จงรักษ์ วิชาชัย
สภ.ฆ้องชัย
จ.กาฬสินธิ์
-
ร.ต.อ.ประภาท ตู้ภูม
พงส.(สบ1)สภ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี
08-1852-3417
ด.ต.สุพล ศรีธร
สภ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
ด.ต.รังสรรค์ บุญลักษณ์ฅ
สภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

สมาชิกใหม่ที่ต้องการลงทะเบียน สามารถส่งภาพและข้อมูลส่วนตัว เบอร์โทรติดต่อกลับ ได้ที่สมุดเยี่ยม หรือกระดานสนทนาก็ได้
หรือไม่สะดวกก็สามารถส่งมาทางจดหมาย ได้ที่ ร.ต.ท.บุญเลี้ยง หล้าอ่อน สภ.สว่าง จ.ร้อยเอ็ด 0862256256