สมาชิกมอดินแดง 19 กองร้อยที่ 1 ที่ได้เข้ามาแสดงตัวแล้ว
พ.ต.ท.ประวิทย์โทหา
พงส.(สบ3)ฯหน.ปส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
0818714919
พ.ต.ท.ชาญศักดิ์ สุนทโรจน์
พงส.(สบ3)สภ.ชุมแพ
จ.ขนแก่น
081-0522337
.ต.ชัยยา กินาสูนย์
สภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ภ.จว.ร้อยเอ็ด
087-868256
ด.ต.บุญปาย ชนเวียน
สภ.หนองสาหร่าย
จ.นครราชสีมา
089-8652792
ด.ต.ธนสัณห์ ชำนาญภูมิ
สภ.เสลภูมิ
ภ.จว.ร้อยเอ็ด
083-1462044
ด.ต.ธีระพงษ์ เวียนศรี
สภ.ขวาว
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
081-0489753
ร.ต.อ.วิเศษ สังขพัฒน์
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด
087-2211919
พ.ต.ท.บรรจง ชาสังข์
พงส.(สบ3)สภ.หนองหาน
จ.อุดรธานี
0819662360
ด.ต.จักรพล พันธ์ประดับ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ภ.จว.กาฬสินธุ์
08-9841-6445
08-3151-5221
พ.ต.ท.รัฐพล เหลาพรม
กลุ่มงานสืบสวน/ปนม.ภ.4
ภ.จว.กาฬสินธ์
-
ด.ต.สุราช(สมบัติ) สดมพฤกษ์
ผบ.หมู่ สภ.หนองสองห้อง
ภ.จว.บุรีรัมย์
: 0801536134
ด.ต.ปัญญา ประดับวงศ์
สภ.โพนทราย
จ.ร้อยเอ็ด
081-0525642
ร.ต.ท.อุทัย อบมาลี
พงส.(สบ1) .สภ.บ้านบัวขาว
จ.ร้อยเอ็ด
0801859098
ร.ต.อ.ปรีชา คำทองเชียว
พงส.(สบ๒)สภ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด
081-9649223
ร.ต.อ.สุชาติ พันธ์จริต
กก.2บก.ปส.2
บช.ปส
086-2323906
ด.ต.อุทัย  พิมพ์ดี
ศฝร.ภ.4
จ.ขอนแก่น
-
พ.ต.ท.นพวัฒน์ (นิยม) ธาตุชนะ
สภ.ศรีบุญเรือง
ภ.จว.หนองบัวลำภู
-
ด.ต.พันตรี ไชยโชค
สภ.เชียงใหม่
จ.ร้อยเอ็ด
089-8426185
ด.ต.คำพอง อิ่มนาง
สภ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด
084-8281172
ด.ต.นภา พรรณศิวรักษ์
กลุ่มงานอำนวยการ
ภ.จว.ขอนแก่น
01-0470-827
ด.ต.สายัญ มาวิเศษ
สภ.บ้านบัว อ.ประโคนชัย
ภ. จว.บุรีรัมย์
087- 9642896
ด.ต.สุวรรณัติ สุวรรณไตร
สภ.เมือง
จ.หนองคาย
089-2790909
ด..ประวิทย์ วรรณพฤติ
สภ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด
0862255779

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
สมาชิกใหม่ที่ต้องการลงทะเบียน สามารถส่งภาพและข้อมูลส่วนตัว เบอร์โทรติดต่อกลับ ได้ที่สมุดเยี่ยม หรือกระดานสนทนาก็ได้
หรือไม่สะดวกก็สามารถส่งมาทางจดหมาย ได้ที่ ร.ต.ท.บุญเลี้ยง หล้าอ่อน สภ.สว่าง จ.ร้อยเอ็ด 0862256256