สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
สถานีตำรวจภุธรเมือง
สถานีตำรวจภุธรหนองพอก
 
 
สถานีตำรวจภุธรธวัชบุรี
สถานีตำรวจภุธรโพนทราย
 
 
สถานีตำรวจภุธรพนมไพร
สถานีตำรวจภุธรจตุรพักตร์พิมาน
 
 
สถานีตำรวจภุธรอาจสามารถ
สถานีตำรวจภุธรปทุมรัตน์
 
 
สถานีตำรวจภุธรโพนทอง
สถานีตำรวจภุธรโพธิชัย
 
 
สถานีตำรวจภุธรเสลภูมิ
สถานีตำรวจภุธรจังหาร
 
 
สถานีตำรวจภุธรสุวรรณภูมิ
สถานีตำรวจภุธรศรีสมเด็จ
 
 
สถานีตำรวจภุธรเกษรวิสัย
สถานีตำรวจภุธรเมืองสรวง
 
 
สถานีตำรวจภุธรเมยวดี
สถานีตำรวจภุธรเชียงขวัญ
 
 
สถานีตำรวจภุธรหนองฮี
สถานีตำรวจภุธรหัวโทน
 
 
สถานีตำรวจทุ่งเขาหลวง
สถานีตำรวจภุธรดู่ใหญ่
 
 
สถานีตำรวจภุธรดงครั่งใหญ่
สถานีตำรวจภุธรโพธิ์ทอง
 
 
สถานีตำรวจภุธรบ้านดู่
สถานีตำรวจภุธรม่วงลาด
 
 
สถานีตำรวจภุธรโคกสว่าง
สถานีตำรวจภูธรสว่าง
 
 
สถานีตำรวจภุธรหนองแวงควง
สถานีตำรวจภุธรขวาว
 
 
สถานีตำรวจภุธรบ้านบัวขาว
สถานีตำรวจภุธรเชียงใหม่
 
 
สถานีตำรวจภุธรหน่อม