ผลงานของหน่วย สถานีตำรวจภูธรสว่าง

เกีบรติประวัติของหน่วย

ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
             โครงการพัฒนาสถานีฯพื่อประชาชน
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ สตช.ปี 2547
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภ.4 .ปี 2550
ชนะเลิศ อันดับ 1ระดับ สตช.ปี 2549
ชนะเลิศอันดับ 1ระดับจังหวัด ปี 2552
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ภ.4.ปี 2547
ชนะเลิศอันดับ 1ระดับจังหวัด ปี 2553
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภ.4 .ปี 2549
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ภ.4 .ปี 2548
ชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ ภ.4 .ปี 2550
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ภ.4  ปี 2551
กิจกรรมของเรา
ตำรวจภาค 4
ตำรวจร้อยเอ็ด
e-cop
ห้องสมุดกฎหมาย
+++เวลาจำหน่ายสุราได้คือ ๑๑.๐๐ -๑๔.๐๐ น. และ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. + ห้ามขาย และดื่ม สุราในวัด สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะที่จัดไว้ให้ประชาชนพักผ่อน + ห้ามขายสุราแก่ ผู้อายุยังไม่เกิน ๑๘ ปี ฝ่าฝืนมีโทษจำและปรับ ตามกฎหมาย +++
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภาค 4
 POLIS
กองวินัย
กองสวัสดิการ
สำนักงานอัยการสูงสุด
เสียภาษี ชำระภาษี ผ่านเน็ต
สนง.คุ้มครองพยาน

20 หมู่ที่ 11 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ โทรสาร 043660503

ท่านเป็นผู้เข้าชมเว็บลำดับที่